اردیبهشت
۱۰
۱۳۹۳

کاهش موقتی شمارش آی پی ها – ۳۰ ریال

با سلام
متاسفانه به دلیل کاهش فروش محصولات و همچنین افزایش استفبال از سیستم پاپ آپ ادز و جلوگیری از بوجود امدن مشکلات احتمالی واریزی به ناچار مبلغ شمارش آی پی ها را مانند سابق به ۳۰ ریال کاهش دادیم
امیدواریم در اولین فرصت ممکن با افزایش مبلغ در خدمت دوستان باشیم
پایدار باشید

پاپ آپ ادز

درباره نویسنده:

فرستادن دیدگاه